محاسبه ذخیره ضربان قلب

محاسبه ذخیره ضربان قلب

 ذخیره ضربان قلب تفاوت بین ماکزیمم ضربان قلب و ضربان قلب در استراحت است. بنابراین برای تعیین ذخیره ضربان قلب، ضربان قلب در حال استراحت خود را از برآورد ضربان قلب ماکزیمم براساس سن خود کم کنید. از آنجائی که با افزایش یافتن آمادگی قلبی-تنفسی ضربان قلب در حال استراحت کاهش پیدا می کند، با افزایش سطح آمادگی جسمانی تفاوت بین ضربان قلب ماکزیمم و ضربان قلب در حال استراحت افزایش...

آخرین مطالب

هفت روش برای داشتن هفته ای فوق العاده

هفت روش برای داشتن هفته ای فوق العاده

پس از تعطیلات آخر هفته، صبح شنبه در حال آمدن است و از همین الان ترس از تمام کارهایی که باید انجام شوند، شما را فرا گرفته است؟ به جای...

هشت نکته برای غلبه بر چالش کاهش وزن

هشت نکته برای غلبه بر چالش کاهش وزن

تغییر سبک زندگی تان، یعنی چیزی که در نهایت کاهش وزن در گرو آن است، شاهکاری است که ساده به دست نمی آید. تمامی روزها، ماه ها و سال هایی...

آیا بیش از حد سریع غذا می خورید؟

آیا بیش از حد سریع غذا می خورید؟

تا به حال شده است که پس از غذا خوردن ببینید که دیگران تازه نصف غذای خود را خورده اند؟ اگر پاسخ مثبت است پس شما بیش از حد، سریع...